Ogólne zasady kursów i warsztatów

 1. Kursy i warsztaty Fabryki Stolarzy odbywają się w ustalonym z uczestnikami miejscu i czasie.
 2. Obowiązuje wpłata zaliczki, która gwarantuje rezerwację miejsca. Zaliczka jest bezzwrotna. Termin wpłat podajemy uczestnikom w korespondencji mailowej. Ilość miejsc na kursach i warsztatach  jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność wpłat.
 3. Potwierdzenie uczestnictwa wpłatą oznacza akceptację regulaminu Fabryki Stolarzy.
 4. Warsztaty zostają uruchomione jeżeli grupa liczy min. 5 osób. W przypadku braku chętnych warsztaty mogą zostać odwołane. Osoby, które wpłaciły pieniądze otrzymują zwrot lub propozycję innego terminu.
 5. Każdy kto zrezygnuje z zajęć po opłaceniu terminu nie otrzymuje zwrotu pieniędzy. Nie gwarantujemy również miejsc w innych terminach.
 6. Istnieje możliwość odrobienia zajęć o ile są miejsca w innych grupach. Po zakończeniu kursu nie ma takiej możliwości.
 7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu kursów i warsztatów oraz do stosowania się zaleceń prowadzącego.
 8. Każdy uczestnik kursów i warsztatów ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu kursu oraz poleceń prowadzącego.
 9. Po zakończonej pracy uczestnik kursu lub warsztatów jest zobowiązany do posprzątania stanowiska pracy i oczyszczenia narzędzi.
 10. Organizator kursu i warsztatów zapewnia uczestnikom materiały potrzebne do realizacji programu. Uczestnicy warsztatów pracują na materiałach wstępnie przygotowanych przez organizatora.
 11. Organizator może doliczyć dodatkową opłatę za materiał w przypadku projektów indywidualnych.
 12. Każdy uczestnik jest zobowiązany do odebrania swojej pracy w terminie 7 dni od zakończenia kursu.
 13. Każdy uczestnik kursów stolarskich ma obowiązek wykupić ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia. Ubezpieczenie dla uczestników warsztatów jest dobrowolne.
 14. Osoba, która chce wykonać samodzielnie projekt indywidualny w stolarni Fabryki Stolarzy musi odbyć kurs stolarski podstawowy. Bez przeszkolenia nie ma możliwość samodzielnej pracy w stolarni.

Regulamin kursu/szkolenia

1. Do kursu/szkolenia mogą przystąpić osoby, które spełniły następujące warunki:

a. opłaciły kurs ( dowód wpłaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu),
b. przedstawiły polisę NNW wykupioną na czas trwania kursu/szkolenia,
c. są pełnoletnie, mają odpowiedni ubiór i wyposażenie zgodnie z zasadami BHP,
d. zapoznały się z instrukcją ogólną BHP i BHP stolarni,
e. nie są pod wpływem alkoholu,
2. Na terenie obiektu panuje zakaz palenia i używania otwartego ognia,
3. Każdy uczestnik kursu/szkolenia jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu kursu/szkolenia i oraz stosowania się do zaleceń prowadzącego,
4. W czasie trwania kursu/szkolenia prowadzący nie wyraża zgody na robienie zdjęć i nagrywania szkolenia oraz publikacji w mediach społecznościowych,
5. W czasie trwania kursu/szkolenia prowadzący nie wyraża zgody na korzystanie z telefonów komórkowych,
6. Wszelkie czynności w trakcie trwania kursu/szkolenia uczestnik wykonuje tylko w porozumieniu z prowadzącym,
7. Po zakończonej pracy uczestnik kursu/szkolenia jest zobowiązany do posprzątania stanowiska pracy i oczyszczenia narzędzi,
8. Prowadzący może doliczyć dodatkową opłatę za materiał w przypadku projektów indywidualnych,
9. Każdy uczestnik kursu/szkolenia ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu kursu oraz poleceń prowadzącego,
10.Nie bierzemy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki,
11.Uczestnik kursu/szkolenia nie może wprowadzać na teren obiektu w czasie trwania kursu/szkolenia osób trzecich.
12.Organizator może doliczyć dodatkową opłatę za materiał w przypadku projektów indywidualnych.