Kursy organizowane przez naszą pracownię mogą być finansowane przez Urząd Pracy lub inne instytucje Państwowe (np. Wojskowe Biuro Emerytalne, Służby więziennej itp.).

Instytucja Szkoleniowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Jesteśmy na liście Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (nr w rejestrze 2.14/00153/2021).

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie kursu przez Urząd Pracy musi posiadać statut osoby bezrobotnej.

Aby uczestniczyć w szkoleniu  przeprowadzonym w naszej pracowni należy wskazać we właściwym Urzędzie Pracy, przedstawić „Czesław Pazura Pracownia Stolarska (nr rejestru 2.14/00153/2021)” jako wykonawcę kursu.

Organizujemy kursy indywidualne oraz kursy grupowe w ilości nie mniejszej niż 25 godzin. Koszt dofinansowania ustala właściwy Urząd Pracy.

Każdy uczestnik kursu ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia NNW na czas trwania kursu.