Kursy organizowane przez naszą pracownię mogą być finansowane przez Urząd Pracy lub inne instytucje Państwowe (np. Wojskowe Biuro Emerytalne, Służby więziennej itp.).

Instytucja Szkoleniowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Jesteśmy na liście Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (nr w rejestrze 2.14/00153/2021).

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie kursu przez Urząd Pracy musi posiadać statut osoby bezrobotnej.

Aby uczestniczyć w szkoleniu  przeprowadzonym w naszej pracowni należy wskazać we właściwym Urzędzie Pracy, przedstawić „Czesław Pazura Pracownia Stolarska (nr rejestru 2.14/00153/2021)” jako wykonawcę kursu.

Organizujemy kursy indywidualne oraz kursy grupowe w ilości nie mniejszej niż 25 godzin. Koszt dofinansowania ustala właściwy Urząd Pracy.

Każdy uczestnik kursu ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia NNW na czas trwania kursu.

Kurs stolarski – podstawowy ma na celu przygotowanie do zawodu – stolarz.
Kurs obejmuje podstawy wiedzy o drewnie, oraz szkolenie w zakresie obsługi maszyn i elektronarzędzi wykorzystywanych w stolarstwie.

Program kursu:

  • Podstawy wiedzy o drewnie,
  • Rozcinanie drewna.
  • Nauka strugania,
  • Nauka cięcia,
  • Nauka klejenia,
  • Dalsza obróbka na grubiarce i szlifierce szerokotaśmowej.
  • Formatowanie elementów,
  • Obsługa elektronarzędzi,