Kurs stolarski finansowany przez Urząd Pracy

Kursy organizowane przez naszą pracownię mogą być finansowane przez Urząd Pracy lub inne instytucje Państwowe ( np. Wojskowe Biuro Emerytalne, Służby więziennej itp.).

Jesteśmy na liście Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie ( nr w rejestrze 2.14/00206/2017).

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie kursu przez Urząd Pracy musi posiadać statut osoby bezrobotnej.

Aby uczestniczyć w szkoleniu  przeprowadzonym w naszej pracowni należy wskazać we właściwym Urzędzie Pracy, przedstawić "Czesław Pazura Pracownia Stolarska (nr rejestru 2.14/00206/2017)" jako wykonawcę kursu.

Organizujemy kursy indywidualne oraz kursy grupowe w ilości nie mniejszej niż 25 godzin. Koszt dofinansowania ustala właściwy Urząd Pracy.

Każdy uczestnik kursu ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia NNW na czas trwania kursu. Pomagamy w organizacji noclegów.

Kurs stolarski - podstawowy ma na celu przygotowanie do zawodu - stolarz.
Kurs obejmuje podstawy wiedzy o drewnie, oraz szkolenie w zakresie obsługi maszyn i elektronarzędzi wykorzystywanych w stolarstwie.

Program:

  1. Podstawy wiedzy o drewnie,
  2. Rozcinanie drewna.
  3. Nauka strugania,
  4. Nauka cięcia,
  5. Nauka klejenia,
  6. Dalsza obróbka na grubiarce i szlifierce szerokotaśmowej.
  7. Formatowanie elementów,
  8. Obsługa elektronarzędzi,
Nie znaleziono Nadchodzące wydarzenia